تبلیغات
Hamed Game - بخش ششم : معرفی غول ها یا Boss ها

Hamed Game

*** هر چیزی درباره ی بازی ***

 

بخش ششم : معرفی غول ها یا Boss ها

 

نوشته شده توسط:حامد ثابت قدمان

بخش ششم : معرفی غول ها یا Boss ها

God of War 1
Hydera : هایدرا اولین غولی است که شما با ان مبارزه میکنید ، او یک مار چند سر است و هم اندازه ی یک جزیره است . پوزئیدون برای صابت کردن حق حکمیت خود در دریا ها انها را برای از بین بردن ملوانان و کشتی ها می فرستد . برای از بین بردن هایدرا باید سر اصلی او را از بین برد تا سر های کوچکتر کاملا از بین روند.
Medusa : مدوزا ملکه ی نسلی از موجودات اسا طیری به نام Gragon ها است ، انها در کمک به اریس در گوشه و کنار شهر اتن به از بین بردن مردم و شهر مشغول هستند ، افرودیته یکی ار الهه ها نفرت بسیاری از مدوزا دارد به همین دلیل از کریتوس می خواهد مدوزا را از بین ببرد و از سر او برای از بین بردن دشمنان استفاده کند.
Pandora's Guardian : این غول حدود 20 فوت قد دارد و به عنوان نگهبان قسمتی از مقبره پسر ، معمار معبد پاندورا که به هادس ارتباط دارد انجام وظیفه می کند. شکل ظاهری او مانند یک گاو است که زره ای بسیار محکم و چند لایه به تن دارد که او را از اصابت ضربه ها به تنش مصون نگه می دارد . کریتوس موفق می شود با شلیک گلوله های اتشین به سمت او لایه های زره ای او را از بین ببرد و او را نابود سازد.
Ares : فکر کنم اگر تا به این جای کار مقاله را کامل خوانده باشید دیگر نیازی به معرفی و توصیف اریس نباشد.
اریس اخرین نفری بود که کریتوس باید در gow1 با او مبارزه میکرد ، او مسبب مرگ خانوا ده ی کریتوس بود و کریتوس هم به دنبال انتقام از او . اریس یک زره ی اهنی قهوه ای داشت و از قدرت بسیار بالایی برخوردار بود ، نا سلامتی او خدای جنگ بود ، اما اتش انتقام کریتوس سرانجام اریس را هم در بر گرفت و از بین برد.

بخش ششم : معرفی غول ها یا Boss ها

God of War 1
Hydera : هایدرا اولین غولی است که شما با ان مبارزه میکنید ، او یک مار چند سر است و هم اندازه ی یک جزیره است . پوزئیدون برای صابت کردن حق حکمیت خود در دریا ها انها را برای از بین بردن ملوانان و کشتی ها می فرستد . برای از بین بردن هایدرا باید سر اصلی او را از بین برد تا سر های کوچکتر کاملا از بین روند.
Medusa : مدوزا ملکه ی نسلی از موجودات اسا طیری به نام Gragon ها است ، انها در کمک به اریس در گوشه و کنار شهر اتن به از بین بردن مردم و شهر مشغول هستند ، افرودیته یکی ار الهه ها نفرت بسیاری از مدوزا دارد به همین دلیل از کریتوس می خواهد مدوزا را از بین ببرد و از سر او برای از بین بردن دشمنان استفاده کند.
Pandora's Guardian : این غول حدود 20 فوت قد دارد و به عنوان نگهبان قسمتی از مقبره پسر ، معمار معبد پاندورا که به هادس ارتباط دارد انجام وظیفه می کند. شکل ظاهری او مانند یک گاو است که زره ای بسیار محکم و چند لایه به تن دارد که او را از اصابت ضربه ها به تنش مصون نگه می دارد . کریتوس موفق می شود با شلیک گلوله های اتشین به سمت او لایه های زره ای او را از بین ببرد و او را نابود سازد.
Ares : فکر کنم اگر تا به این جای کار مقاله را کامل خوانده باشید دیگر نیازی به معرفی و توصیف اریس نباشد.
اریس اخرین نفری بود که کریتوس باید در gow1 با او مبارزه میکرد ، او مسبب مرگ خانوا ده ی کریتوس بود و کریتوس هم به دنبال انتقام از او . اریس یک زره ی اهنی قهوه ای داشت و از قدرت بسیار بالایی برخوردار بود ، نا سلامتی او خدای جنگ بود ، اما اتش انتقام کریتوس سرانجام اریس را هم در بر گرفت و از بین برد.

God of War 2

Colossus of Rhodes : اولین غولی که در gow2 با او مبارزه میکنید مجسمه شهر رودس یعنی کولوسوس است ، این مجسمه توسط زئوس کنترل می شود و شاید 100 تا 150 برابر کریتوس باشد . که در نهایت کریتوس با نفوذ به درون او و از بین بردن پایه های قدرتش موفق می شود او را از بین ببرد. اما هنگام انفجار دست او بر روی کریتوس میافتد و او را به شدت زخمی می کند .
Raven & dark Rider : شاید نتوان راون ها که نوعی کلاغ اساطیری محسوب می شوند جز boss های بازی به حساب اورد . اما خب انها توسط dark rider ها هدایت می شوند و شما در قسمتی که به همراه پگاسوس در راه جزیره خلقت هستید به شدت با انها در گیر می شوید و حتی به طور اختصاصی با رئیس dark rider ها و raven ها مبارزه می کنید
Theseus : تسئوس یکی از جنگجویان معروف یونان باستان است که در بازی gow2 کریتوس باید با او مبارزه می کرد. او از یک نیزه تیغ دار استفاده می کند که قادر به ساختن کریستال های یخ و ریختن ان بر سر دشمنان است . تسئوس کریتوس را به یک دوئل دعوت می کند تا سرنوشت بزرگترین جنگجوی یونان مشخص شود . همچنین او کلیدی به همراه دارد که کریتوس برای باز کردن یک در به ان نیازمند است . کریتوس موفق می شود تسئوس را با توجه به شرایط نابرابری که در جنگ به نفع تسئوس وجود داشت شکست دهد ، سپس در را باز می کند ، سر تسئوس بین در می گذارد و چندین و چند بار در را محکم باز و بسته می کند و به شکلی بسیار تحقیر امیز تسئوس را از بین می برد.
Barbarian king : شما در قسمت اول تنها در دموی بازی مشاهده میکنید که کریتوس به وسیله شمشیر های اشوب سر از بدن پادشاه بربریان جدا می کند اما در نسخه دوم کریتوس مستقیما با او که از عالم اسفل بازگشته است مبارزه می کند . او سوار بر یک اسب است و سلاحش یک پتک است که با کوباندن ان بر زمین ارواح به کمک او می ایند. کریتوس ابتدا او را از اسب به پایین می اندازد و خنجر خود ر ا در گلوی اسب او می نشاند ، سپس بعد از مدتی مبارزه پتک را از او گرفته و ضربات متوالی را توسط پتک به سر او می کوبد و او را از بین می برد.
Mole Cerberus : این موجود سگی شکاری و سه سر است که در افسانه ها جیسون را خورده است و اکنون پشم زرین درون شکم او قرار دارد ، یک سر سربروس از دو سر دیگر او بزرگ تر است و سر اصلی محسوب می شود. همچنین از دهان این سگ اتش در می اید. کریتوس ابتدا دو سر فرعی را ار بین می برد و سپس بعد مدتی مبارزه سر اصلی را از پای در اورده و دست خود را در دهان او میگذارد و پشم زرین را از شکم او در می اورد که با این کار سربروس از دیگر مغلوبان مبارزه با کریتوس می شود.
Euroyale : یوریاله هم از نسل gorgon ها است که در قسمت دوم بازی برای گرفتن انتقام خواهرش مدوزا و تمامی گورگون هایی که کریتوس فنا کرده است بازگشته است اما از خواهرش بسیار درشت تر و قوی تر می باشد . کریتوس پس مبارزه با او سرش را از تنش جدا کرده و او را هم پیش دیگر گورگون ها می فرستد تا دیگر تنها نباشد.
Perseus : خب perseus یا به زبان پارسی برساووش یکی از شخصیت های معروف یونان محسوب می شود. برساووش کسی است که پس از مرگ معشوقه اش سعی در پیدا کردن خواهران زمان دارد تا با بازگرداندن زمان از مرگ معشوقه اش جلوگیری کند . کریتوس در بازی برای حل یک معما به سپر برساووش احتیاج دارد و برساووش هم برای اثبات شایستگی خود به خواهران زمان قصد دارد تا کریتوس را شکست دهد. برساووش در مبارزه از یک کلاه خود که به او قدرت نامرئی شدن را می دهد ، یک قلاب سنگ ، یک شمشیر و یک سپر که همگی انها توسط خدایان مختلف به او اهدا شده است استفاده می کند. کریتوس پس از از بین بردن کلاه خود او و شکستن شمشیرش به او نزدیک شده و سر او را به دیوار می کوبد و سپس شمشیرش را در بدن برساووش فرو می کند و به سمت قلابی که از یک زنجیر اویزان شده بود پرتاب می کند و قلاب بدن برساووش را می شکافد و کریتوس فاتح این جنگ نیز می شود.
Icarus : ایکاروس فردی مسن است که به حات دیوانگی رسیده است ، او داری دو بال است که با موم به بدنش چسبیده شده است ، کریتوس برای رفتن با سرزمین اطلس به این دو بال نیاز دارد ، کریتوس بال های ایکاروس را درخواست می کند اما او امتناع می ورزد و جنگ بین کریتوس و ایکاروس در می گیرد. انها از دره ای پایین می افتند و کریتوس در حال سقوط موفق به کندن بال های ایکاروس و نجات خود می شود.
Last Spartan : کریتوس پس گذشتن از سرزمین اطلس به مکانی تاریک می رسد و با یک انسان مثل خودش روبرو می شود ، پس از جنگ و مقاومت خوب اسپارتان مقابل کریتوس ، کریتوس او را از پای در می اورد و سپس متوجه می شود او یک سرباز اسپارتانی زیر دست خودش بوده است . او قبل از مرگش حرف هایی به کریتوس می زند که او را از ادامه ی راه نا امید می کند.
Kraken : کریتوس پس از حرف های سرباز به kraken می رسد و نا امید از همه جا هیچ مقاومتی در مقابل او نمی کند ولی در ادامه به خود می اید و با کمک گرفتن از بالاهایش موفق می شود کار او را یکسره سازد.
Sisters of Fate : کریتوس برای بازگرداندن زمان به عقب با مقاومت خواهران سرنوشت مواجه می شود و مجبور به مبارزه با انها می شود . او ابتدا با لاخسیس و اتروپوس مبارزه می کند و انها را شکست می دهد و در ادامه کلوتو ، خواهر اخری را هم شکست می دهد و موفق می شود زمان را به عقب بازگرداند.
Zeus : فکر میکنم در قسمت داستان توضیحات لازم در مورد جنگ بین کریتوس و زئوس را داده باشم اما در تکمیل نکته های قبلی باید عرض کنم تمامی مشقت ها و جنگ های قبلی در قسمت دوم بازی برای رسیدن کریتوس به این مبارزه و شکست دادن زئوس بود.

 


ساعت فلش
تصویر روزگالری عکس
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جست و جوی گوگل

جاوا اسكریپت

كد ماوس